Rà sắt phế liệu, phát hiện chum cổ chứa 3 kg vàng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Tại xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, một số người dân khi rà sắt trên đồng ruộng đã phát hiện một chum cổ chứa vàng.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/202548.asp