Quyết liệt ngăn chặn nạn khai thác than trái phép

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Tỉnh Quảng Ninh đã họp để kiểm điểm tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than và đề ra nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển và buôn bán than trái phép.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119926&sub=67&top=40