Quý II, khởi công đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo báo cáo mới nhất của Bộ GTVT về kế hoạch triển khai các dự án giao thông năm 2008 thì đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ được khởi công xây dựng vào quý II tới và hoàn thành vào cuối năm 2011.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=37384