Quy định về kê khai tài sản, thu nhập

    Báo Hà Nội Mới
    2 đăng lạiGốc

    (HNM) -UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/162191