Quý 2/2008, thêm 1.239 nhà đầu tư nước ngoài

    2 đăng lạiGốc

    Trong quý 2/2008, đã có thêm 1.239 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=e0790b747ea584&page=category