Chủ tịch chậm cách ly Covid-19: Lộ thời điểm thay người

Chủ tịch chậm cách ly Covid-19: Lộ thời điểm thay người

Lúc kiểm tra ở khách sạn, ông Hà không có mặt, một lúc sau nam doanh nhân này mới về đo thân nhiệt.
'Đánh tráo' cách ly, Chủ tịch công ty điện gió ở Quảng Trị xin lỗi

'Đánh tráo' cách ly, Chủ tịch công ty điện gió ở Quảng Trị xin lỗi

Tráo người tránh cách ly

Tráo người tránh cách ly

Chủ tịch công ty trốn cách ly 'xin lỗi nhân viên y tế'

Chủ tịch công ty trốn cách ly 'xin lỗi nhân viên y tế'

CẦN LÀM RÕ THÔNG TIN CÁCH LY 'NHẦM' NGƯỜI TẠI QUẢNG TRỊ

CẦN LÀM RÕ THÔNG TIN CÁCH LY 'NHẦM' NGƯỜI TẠI QUẢNG TRỊ

Bí thư Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm vụ 'đánh tráo' người cách ly

Bí thư Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm vụ 'đánh tráo' người cách ly

Quảng Trị sẽ xử lý nghiêm việc thay người đi cách ly

Quảng Trị sẽ xử lý nghiêm việc thay người đi cách ly

Quảng Trị sẽ xử lý nghiêm đối tượng nhờ người cách ly thay

Quảng Trị sẽ xử lý nghiêm đối tượng nhờ người cách ly thay

Vụ 'tráo' người cách ly: Chủ tịch hứa chấp hành nội quy BV

Vụ 'tráo' người cách ly: Chủ tịch hứa chấp hành nội quy BV

QUẢNG TRỊ: CÁCH LY 4 NGƯỜI: MỘT NGƯỜI BỊ ĐÁNH TRÁO

QUẢNG TRỊ: CÁCH LY 4 NGƯỜI: MỘT NGƯỜI BỊ ĐÁNH TRÁO

Công ty điện gió 'mượn lời' Bí thư Quảng Trị phủ nhận đánh tráo cách ly

Công ty điện gió 'mượn lời' Bí thư Quảng Trị phủ nhận đánh tráo cách ly

Nghi vấn lãnh đạo 'tráo' nhân viên đi cách ly thay: Tiếp tục xác minh

Nghi vấn lãnh đạo 'tráo' nhân viên đi cách ly thay: Tiếp tục xác minh

Giám đốc Sở Y tế nói về vụ tráo người để trốn cách ly

Giám đốc Sở Y tế nói về vụ tráo người để trốn cách ly

Quảng Trị làm rõ việc 'đánh tráo' người để trốn tránh cách ly

Quảng Trị làm rõ việc 'đánh tráo' người để trốn tránh cách ly

Nhân viên đi cách ly Covid-19 thay Chủ tịch Công ty điện gió

Nhân viên đi cách ly Covid-19 thay Chủ tịch Công ty điện gió

Nhân viên đi cách ly Covid-19 thay Chủ tịch Công ty điện gió

Nhân viên đi cách ly Covid-19 thay Chủ tịch Công ty điện gió

Chủ tịch HĐQT công ty điện gió đánh tráo người để trốn cách ly

Chủ tịch HĐQT công ty điện gió đánh tráo người để trốn cách ly