Quảng Ngãi rút ngắn thời gian trình chấp thuận chủ trương dự án nhà ở xã hội

Quảng Ngãi yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn thời gian thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu do Sở Xây dựng đề xuất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh này giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan đối, sử dụng nguồn thu tiền lương tương đương với giá trị quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và các nguồn thu khác để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để làm cơ sở thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn kinh phí trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Còn Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phát triển xã ở xã hội.

Như Báo Đầu tư đã thông tin, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 1.500 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Linh Đan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-ngai-rut-ngan-thoi-gian-trinh-chap-thuan-chu-truong-du-an-nha-o-xa-hoi-d217879.html