Quảng Bình: Nhiều dự án bị vướng mắc trong định giá đất

Một số các dự án tạo quỹ đất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục định giá đất nên công tác tổ chức đấu giá các dự án trên địa bàn còn chậm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra thực tế các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú vừa đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Theo báo cáo của huyện Lệ Thủy, giai đoạn 2020 - 2025, huyện Lệ Thủy có 20 dự án tạo quỹ đất đã được HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, huyện Lệ Thủy có 8 dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và đã hoàn trả hết vốn ứng cho Quỹ đất tỉnh; 5 dự án đang trong quá trình thi công; 3 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, chưa triển khai thi công; 4 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Hiện tại, huyện Lệ Thủy đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục định giá đất đưa ra đấu giá theo Nghị định số 12 ngày 05/02/2024 của Chính phủ; nguồn vốn bố trí các dự án; việc đầu tư hoàn thiện từng khu vực đưa ra đấu giá đất, đối với các hạng mục cấp điện, phòng cháy chữa cháy.

Tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế trên địa bàn, UBND huyện Lệ Thủy đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Quảng Bình và các sở, ngành liên quan cần có văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác xác định giá đất để kịp thời đưa ra đấu giá; quan tâm ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành trên 50% khối lượng như Dự án Khu dân cư xã Ngư Thủy Bắc, xã Cam Thủy và Dự án Phát triển quỹ đất ở xã Phong Thủy; đồng thời xem xét bố trí vốn để triển khai thi công đối với các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và nguồn lực đất đai.

Buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình với UBND huyện Lệ Thủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu huyện Lệ Thủy khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban liên quan đẩy nhanh thủ tục để sớm tổ chức đấu giá đất; ưu tiên tập trung hoàn thành từng dự án, từng khu vực của dự án, tránh dàn trải, gây lãng phí nguồn lực về đất đai, tài chính; khi đã có nguồn thu từ quỹ đất thì ưu tiên hoàn trả hết vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo số 1549/TB-VPUBND ngày 9/4/2024, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú tại buổi kiểm tra tiến độ các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Theo đó, để tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đấu giá các dự án, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy báo cáo tổng hợp cụ thể về các dự án tạo quỹ đất đang triển khai trên địa bàn, trong đó đánh giá về nhu cầu, các vấn đề khó khăn, vướng mắc, dự báo khả năng tiêu thụ các dự án; đồng thời đề xuất dự án cần ưu tiên bố trí, giải ngân vốn để gửi cho các sở, ngành có liên quan, thời gian hoàn thành trước ngày 12/4/2024.

UBND huyện Lệ Thủy tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục để sớm tổ chức đấu giá các dự án đã hoàn thành, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2024 và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất.

Trên cơ sở báo cáo của huyện Lệ Thủy, Quỹ Phát triển đất chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh về các vấn đề có liên quan, thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2024.

Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Bình khẩn trương có báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án thực hiện công tác định giá đất đối với những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính Phủ, thời gian hoàn thành trước ngày 12/4/2024. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với huyện Lệ Thủy để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/quang-binh-nhieu-du-an-bi-vuong-mac-trong-dinh-gia-dat.htm