Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Quảng Tây

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Từ ngày 27 đến 31/10, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành và một số địa phương tổ chức chương trình quảng bá hình ảnh đất nước và giao lưu thương mại của các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam với các đối tác Quảng Tây (Trung Quốc).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216266/Default.aspx