Quân nhân dự bị hạng hai được hưởng phụ cấp trong thời gian huấn luyện

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Theo đó, quân nhân dự bị hạng hai trong thời gian tập trung huấn luyện nếu đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, được cơ quan, đơn vị nơi làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe theo chế độ hiện hành đối với công nhân, viên chức đi công tác...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.29575.qdnd