Quản lý Desktop đơn giản và hiệu quả

    Gốc

    XHTTOnline: Advanced Desktop Shield 2.02 (ADS) là tiện ích nhỏ gọn, dễ sử dụng giúp ngăn chặn việc tạo, xóa, đổi tên các biểu tượng trên desktop, làm xáo trộn màn hình nền "thân quen" của bạn....

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13634