Quan hệ VN-Ukraine phát triển trong điều kiện mới

    Gốc

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định những năm gần đây, mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước Ciệt Nam và Ukraine đã không ngừng phát triển trong điều kiện mới.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260142/Default.aspx