Quan hệ Nga-ASEAN phát triển mạnh trong năm 2007

    Báo VTC News
    Gốc

    Báo cáo tổng hợp công bố ngày 18/3 về hoạt động đối ngoại của Liên bang Nga năm 2007 nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phát triển sâu rộng năm 2007.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/241014/Default.aspx