“Quán cóc” độc đáo của đồng bào Mông

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Trong 54 dân tộc anh em trên đất nước ta, có lẽ hiếm có dân tộc nào lại tạo được một bản sắc văn hóa độc đáo như dân tộc Mông, đó là văn hóa chơi chợ...

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/42480/default.aspx