Quận cấp phép xây cao ốc 102 Cống Quỳnh là sai

    1 đăng lạiGốc

    Muốn xây tiếp phải xin cấp phép lại. Tổng mức đầu tư trên bảy tỷ đồng thì phải do Sở Xây dựng cấp phép...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/14/101342/7326