Quần áo robot tăng sức mạnh con người lên 20 lần

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Các nhà khoa học Mỹ vừa nghiên cứu chế tạo một bộ quần áo robot làm tăng sức mạnh cũng như khả năng chịu đựng của người mặc lên đến 20 lần.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125371&sub=72&top=41