Quách Khả Doanh mất giá

    Gốc

    (NLĐO)- Nữ diễn viên Quách Khả Doanh vừa trở về TVB tham gia một phim cổ trang dài 40 tập. Lần trở về này xuất phát từ đề nghị của Quách Khả Doanh vì vậy mức thù lao cô nhận là 35 ngàn đô la HK/tập phim, trong khi trước đây Quách Khả Doanh nhận 50.000 đô la HK/tập.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/240982.asp