QTSC đoạt 2 giải thưởng Topten Thương Hiệu Việt và BUTEC

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 4/1/2009, tại trụ sở Văn Phòng Quốc Hội tại TP.HCM, QTSClà 1 trong 10 thương hiệu giành cúp Topten Thương Hiệu Việt 2008 và giải thưởng BUTEC.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12685&chnlid=16&t=pcolarticle