Pleiku cấp 2.766 cây giống trồng phân tán cho 11 xã, phường

Ngày 18-6, Phòng Kinh tế TP. Pleiku đã tổ chức cấp 2.766 cây giống trồng phân tán năm 2024 cho các xã, phường: Trà Bá, Chi Lăng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Ia Kênh, Tân Sơn, Trà Đa, Diên Phú, Gào, An Phú và Chư Á.

Tổng cây giống phân tán được cấp cho các địa phương là 2.766 cây. Ảnh: Nhật Hào

Tổng cây giống phân tán được cấp cho các địa phương là 2.766 cây. Ảnh: Nhật Hào

Theo đó, trong tổng số 2.766 cây giống phân tán được cấp có 1.000 cây dầu rái, 1.000 cây giáng hương và 766 cây thông 3 lá. Cây giống đạt yêu cầu về chất lượng, đảm bảo khả năng sinh trưởng tốt và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng khu vực được cấp.

Sau khi nhận cây giống, UBND các xã, phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên trách bảo quản cây con, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai trồng trước ngày 25-6. Đồng thời, quan tâm chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo cây sau khi trồng sống với tỷ lệ cao.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/pleiku-cap-2766-cay-giong-trong-phan-tan-cho-11-xa-phuong-post281804.html