Phú Yên 'giang tay' chào đón các nhà đầu tư

Nhiều tiềm năng rất lớn ở Phú Yên đang chờ đón các nhà đầu tư để khai thác, tận dụng lợi thế.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phu-yen-giang-tay-chao-don-cac-nha-dau-tu-post778214.html