Phú Thọ: 5 công ty bị xử phạt về vi phạm khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với 5 công ty với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, ngày 27/11 UBND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử phạt số 2545/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Công ty bị xử phạt 800 triệu đồng về hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Năm 2021, sản lượng thực tế khai thác 624.716m3 vượt công suất khai thác 150% so với công suất được phép khai thác 250.000 m3/năm.

Cùng ngày, UBND tỉnh cũng ra Quyết định xử phạt số 2544/QĐ-XPHC Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Ngọc Minh. Công ty này bị xử phạt 170 triệu đồng do khai thác khoáng sản không có thiết kế mỏ và không thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác tại mỏ đá Gò Đầm (xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn).

Quyết định xử phạt số 2543/QĐ-XPHC Công ty Cổ phần Xây dựng và khai thác đá Mỹ Lung tại mỏ đá Nhà Xe (xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập) với số tiền 800 triệu đồng về hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên.

Quyết định xử phạt số 2546/QĐ-XPHC Công ty Cổ phần ATA Phú Thọ tại mỏ Kaolin (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy) số tiền 170 triệu đồng vì quá 6 tháng không lập hoặc cập nhật bản đồ hiện trạng mỏ; không lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản đối với mỏ Kaolin 324, 325.

Đến ngày 29/11, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2566/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường tại mỏ đá Kẹm Hem (xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn) với số tiền 120 triệu đồng. Theo đó, công ty đã có hành vi vi phạm hành chính khi chưa thực hiện các hạng mục đóng cửa mỏ đá theo quy định.

Thái Lâm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/phu-tho-5-cong-ty-bi-xu-phat-ve-vi-pham-khai-thac-khoang-san-365667.html