Phụ nữ mong muốn điều gì?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phụ nữ rất mềm yếu, một người phụ nữ tốt càng mềm yếu. Phái mày râu cần thông cảm cho sự mềm yếu của họ và cần phải biết che chở họ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=71601