Phối hợp tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

  Ngày 23-8, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Kỳ họp thứ V phối hợp tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

  Quang cảnh kỳ họp thứ V phối hợp tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: TTXVN

  Quang cảnh kỳ họp thứ V phối hợp tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: TTXVN

  Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

  Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Nhem Valy, Quốc Vụ khanh Bộ Nghi lễ - Tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia làm trưởng đoàn.

  Tại buổi họp, hai bên đã đánh giá lại kết quả của việc phối hợp, chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án trong thời gian qua và thống nhất phương hướng, nội dung phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

  Về kết quả triển khai thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ IV, ký ngày 6-12-2019 tại tỉnh Quảng Ninh.

  Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN

  Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN

  Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song hai bên khẳng định đã phối hợp chặt chẽ trong việc đánh giá thực trạng, đề xuất phương án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia. Việc thiết kế, lập dự toán, cáo cáo thẩm định theo đúng quy định, thường xuyên trao đổi, thống nhất để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng.

  Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 23 dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia; sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia. Trong đó, từ năm 2020 đến tháng 8-2022, phía Việt Nam đã thẩm định và hỗ trợ kinh phí để Campuchia thự hiện 7 dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia.

  Về phương hướng, nội dung phối hợp trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết tại các kỳ họp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ những dự án đang xây dựng, triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  Ngài Nhem Valy, Quốc Vụ khanh Bộ Nghi lễ - Tôn giáo, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN

  Ngài Nhem Valy, Quốc Vụ khanh Bộ Nghi lễ - Tôn giáo, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN

  Phía Campuchia tiếp tục rà soát các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia chưa được sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, thông báo cho phía Việt Nam; đề xuất phương án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển hồ sơ cho phía Việt Nam thẩm định, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện.

  Hai bên tiếp tục khẳng định, các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước. Do vậy, cần được quản lý, bảo vệ chặt chẽ. Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng thỏa thuận cấp Chính phủ về việc quản lý, bảo vệ công trình Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia.

  Với quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, hai bên tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương của hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia về việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

  TRẦN YÊN

  Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//phoi-hop-tu-bo-ton-tao-dai-huu-nghi-viet-nam-campuchia-836488.html