Phối hợp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm của Công an cấp xã

VKSND huyện Bình Lục (Hà Nam) vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đối với Công an 8 xã, thị trấn trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra, Công an cấp xã trên địa bàn đã thực hiện tốt quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Thông tư liên tịch số 01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như:

Triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm của Công an cấp xã.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm của Công an cấp xã.

Khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm đã tổ chức lực lượng đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, xác minh nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan, phân loại và chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hệ thống sổ sách được lập, ghi chép đầy đủ theo biểu mẫu quy định.

Qua kiểm tra, Đoàn đã trực tiếp trao đổi, nắm bắt những khó khăn trong quá trình tiếp nhận, phân loại nguồn tin, chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm không đúng biểu mẫu; không ghi chép đầy đủ các tin báo đã thụ lý; hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện nhưng không có hồ sơ lưu, không có biên bản bàn giao khi chuyển tin báo...

 Đại diện lãnh đạo Công an xã phát biểu tiếp thu ý kiến.

Đại diện lãnh đạo Công an xã phát biểu tiếp thu ý kiến.

Kết thúc cuộc kiểm tra, lãnh đạo Công an các xã đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Nguyễn Quyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/phoi-hop-kiem-tra-viec-tiep-nhan-giai-quyet-nguon-tin-toi-pham-cua-cong-an-cap-xa-158408.html