Phố Wall tăng mạnh vào giờ cuối

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chứng khoán Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong giờ giao dịch cuối cùng, đưa thị trường thoát khỏi cảnh giảm điểm vào đầu phiên nhờ lợi nhuận của hãng bảo hiểm Hartford vẫn trụ được trong giai đoạn khủng hoảng tín dụng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114689