Phố Võng Thị

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ đường Cổ Ngư xưa, nay là đường Thanh Niên, nhìn ra mặt nước Tây Hồ vào những lúc hoàng hôn, ta chứng kiến cảnh mặt trời chìm dần, chìm dần rồi mất dạng dưới làn nước thẫm đen của Tây Hồ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=29&NewsId=57154