Phiên họp thứ 31, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 25/8, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 31, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự phiên họp có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Đôi, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phiên họp thứ 31, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp thứ 31, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, các đại biểu đã báo cáo tiến độ thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh khóa XV. Theo đó, các Ban HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm tra 16 tờ trình, dự thảo nghị quyết; trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 9 nội dung; Ban Dân tộc thẩm tra 3 nội dung và Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra 4 nội dung tờ trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đại diện UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã tiếp thu, giải trình và làm rõ các nội dung, như: Khả năng cân đối ngân sách đối với quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; cơ sở pháp lý; sự cần thiết phải điều chỉnh tổng quy hoạch; nội dung thay đổi tại các phần mục tiêu, tính chất của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu sau điều chỉnh; bổ sung nhiệm vụ rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch tại Nghị quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựnqg Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập. Thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022; quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Làm rõ căn cứ việc quy định nội dung hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh nhất trí trình 7 dự thảo nghị quyết của lĩnh vực kinh tế ngân sách; 4 dự thảo, tờ trình lĩnh vực văn hóa, xã hội; 3 nội dung lĩnh vực dân tộc. Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thống nhất chưa trình tại Kỳ họp tới. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các văn bản đảm bảo đúng thể thức và chất lượng nội dung theo quy định.

Lam Giang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/dien-dan-cu-tri/phien-hop-thu-31-thuong-truc-hdnd-tinh-khoa-xv-IIkZ0UgSg.html