Phát triển mạnh mẽ quy mô đào tạo nghề

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới, Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo và các loại hình trường TCCN, phát triển mạnh mẽ quy mô đào tạo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=88325