Phát triển công nghệ cao trong y học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cùng với phát triển mạng lưới y tế cơ sở để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, ngành y tế đã và đang ứng dụng có hiệu quả các kỹ thuật cao trong điều trị nhiều bệnh khó. Tuy nhiên, để theo kịp những thay đổi của nền y học thế giới, nền y học Việt Nam, nhất là các bệnh viện cần nỗ lực hơn nữa, đồng thời cũng cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117478&sub=72&top=41