Phát minh nhờ phỏng sinh học

    Gốc

    Một công trình áp dụng phỏng sinh học rất thành công trong kiến trúc là tháp Eiffel. Chỉ sau nhiều năm các kỹ sư mới lưu ý rằng chân của tháp - về hình dạng, góc giữa các bề mặt chịu lực - giống như cấu trúc xương chày của người.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2007/9/75393.cand