Phát hiện tranh khắc đá lâu đời nhất châu Mỹ

    Gốc

    Viện nhân chủng và lịch sử Mêhicô (INAH) ngày 25/5 thông báo các nhà khảo cổ vừa phát hiện 90 bức tranh trên vách đá cỡ lớn do người tiền sử khắc vẽ, có niên đại 7.500 năm, tại hang động San Borjita, Tây Bắc Mêhicô.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251091/Default.aspx