Phát hiện giống thằn lằn bay lớn nhất

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Các nhà khảo cổ học thuộc Đại học Portsmouth (Anh) cho biết đã phát hiện một giống thằn lằn bay lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi phân tích một phần xương sọ hóa thạch của thằn lằn bay được khai quật tại Brazil, nhóm nghiên cứu ước tính loài thằn lằn này có sải cánh đến 5m và có chiều cao tính từ vai hơn 1m.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081206223814.aspx