Phát hành cổ phiếu đang được thắt chặt

    2 đăng lạiGốc

    Hoạt động phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn mới đã và đang được siết chặt theo chỉ thị của Thủ tướng...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=22c908a772f8b0&page=category