Phát động cuộc thi viết "Nét đẹp người Hà Nội"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Ngày 4-1, báo Phụ nữ Thủ đô tiếp tục phát động cuộc thi viết "Nét đẹp người Hà Nội" lần thứ tư.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113147&sub=134&top=43