Phạt Công ty lập trang web trái phép 18,5 triệu đồng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Từ tháng 5/2002, Nguyễn Thị Minh Tâm cùng chồng là Peter Jonathon Leech đã lập Công ty Trí tuệ Á Châu và lập ra trang web Intellasia... chuyên dịch các bản tin kinh tế, xã hội, thương mại, tài chính ngân hàng... để bán cho khách hàng có nhu cầu mua qua email mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/76469.cand