Phán quyết về những chuyến bay săn tin của Awac.

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Tòa án hiến pháp liên bang Đức: Cần phải ngăn chặn triệt để Chủ nghĩa tự động, vì nó có thể lôi dần các lực lượng quân sự Đức vào trong vòng chiến.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/46276/default.aspx