Phần mềm tính toán chi phí công trình xây dựng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Một phần mềm tính toán khối lượng và chi phí xây dựng công trình được cấp bản quyền đầu tiên tại Việt Nam vừa ra mắt...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=74e1f8c1b5d133&page=category