Phản đối quy định của Ôxtrâylia về kiểm dịch tôm nhập khẩu

    Báo VTC News
    Gốc

    Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và Cục Quản lý chất lượng-an toàn vệ sinh và thú y thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lên tiếng phản đối những quy định mới của Ôxtrâylia về kiểm dịch tôm nhập khẩu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213690/Default.aspx