Phận “đào”!

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nha Trang có khoảng 30 “lò” đào (nơi cung cấp đào cho các điểm karaoke) mỗi lò trung bình có 10 -16 đào.Từ 11g sáng cho đến khuya là giờ “làm việc” của các đào. Những câu chuyện dưới đây do tác giả nghe kể lại, tên tuổi đã có thay đổi.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/3/145319