Phải xác định mục tiêu nghề nghiệp

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Chỉ có bằng cấp thôi, chưa đủ. Sinh viên cần phải có kỹ năng, biết tận dụng những cơ hội nghề nghiệp

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090519121832226P0C1051/phai-xac-dinh-muc-tieu-nghe-nghiep.htm