Phải chăng là cách câu khách?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tôi đồng tình với bài báo “Sàn kịch ê chề cảnh gợi dục”, đăng trên Báo Người Lao Động. Tôi có xem vở Mùa yêu đương trên Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/231597.asp