Phải bảo tồn Hồ Gươm trước khi cải tạo toàn phần

    Gốc

    Hanoinet - Ngoài cụ Rùa làm nên một tên tuổi Hồ Gươm, hệ vi tảo đặc hữu làm nên màu nước xanh lục “không đâu có” có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng ta không có phương án bảo tồn kỹ lưỡng. Đó là băn khoăn của một người dành cả cuộc đời mình nghiên cứu về tảo, đặc biệt là tảo Hồ Gươm – GS, TSKH Dương Đức Tiến:

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=22572