Petrosetco (PET) bảo lãnh 200 tỷ đồng và 10 triệu USD cho đơn vị thành viên vay vốn

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) thông qua việc bảo lãnh cho các Công ty con vay vốn tại ngân hàng.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 16/NQ-DVTHDK ngày 30/5/2024, HĐQT PET đã ra Nghị quyết về việc bảo lãnh cho CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) được cấp hạn mức cấp tín dụng tại Cathay United Bank - CN Hồ Chí Minh. PET bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho PSD được cấp hạn mức 10 triệu USD ại Cathay Bank.

Mục đích nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng Cathay Bank cung cấp cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của PSD.

PET ủy quyền cho ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT, đại diện cho Petrosetco quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến giao dịch, đồng thời ký kết, chuyển giao và thực hiện giao dịch. Ông Hà cũng quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của giao dịch...

Cùng ngày, HĐQT Petrosetco cũng ra Nghị quyết số 17/NQ-DVTHDK về việc bảo lãnh cho CTCP Thương mại Dịch vụ Dầu khí miền Trung (PSMT) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -CN Quảng Ngãi.

Cụ thể, PET sẽ bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho PSMT vay 200 tỷ đồng tại Vietinbank - CN Quảng Ngãi.

Mục đích cũng nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng tại Vietinbank cung cấp cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của PSMT. Tổng Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc PET Vũ Tiến Dương thực hiện giao dịch này.

Ở diễn biến khác, PET dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 vào 14/6. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 1, Petrosetco ghi nhận chỉ có 36,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, vì vậy Đại hội không thể tổ chức và Công ty phải tổ chức lần 2.

Trong Đại hội lần 2, Petrosetco lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 18.540 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 205 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong năm 2023.

Petrosetco cũng trình cổ đông không trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông nhưng trích 1,98 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi (tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty trình cổ đông tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ tối đa là 10%).

Về nhân sự, Petrosetco trình cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Trịnh Thanh Cần và ông Nguyễn Quý Thịnh. Ngược lại, sẽ bầu bổ sung 2 thành viên mới gồm ông Nguyễn Như Long và ông Hồ Minh Việt.

Về ứng viên mới vào Hội đồng quản trị, theo tìm hiểu, ông Nguyễn Như Long sinh năm 1985, trình độ chuyên môn là Kỹ sư công nghệ vật liệu tại Đại học Bách khoa TP.HCM và Thạc sĩ Kỹ thuật và Quản lý sản xuất tại Đại học Nottingham (Vương quốc Anh). Trong đó, từ năm 2017 tới nay, ông Long đang là Tổng giám đốc tại Tập đoàn Unis.

Ông Hồ Minh Việt sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Pacific Western. Trong đó, từ tháng 8/2017 tới nay là Phó tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí; và từ tháng 4/2021 tới nay là thành viên HĐQT CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.

Nhị Hà

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/petrosetco-pet-bao-lanh-200-ty-dong-va-10-trieu-usd-cho-don-vi-thanh-vien-vay-von-123040.html