Outsourcing phải chờ luật!

    Gốc

    Để sử dụng dịch vụ thuê ngoài mà không phải nơm nớp lo sợ bị kiện, bị thanh tra thì doanh nghiệp chỉ có cách chờ luật!...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=3ce1b4fca17bed&page=category