ORS hợp tác với TASH

    Gốc

    (NLĐ)- Tại Kuala Lumpur - Malaysia, Công ty Chứng khoán Phương Đông (ORS) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TA Securities Holding Berhad (TASH) thuộc TA, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Malaysia.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/204922.asp