Oracle tung ra Enterprise Manager 10g R5

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hôm 3/3/2009, Oracle tiết lộ Enterprise Manager 10g Release 5 (R5) - bản nâng cấp lớn cho nền tảng quản lý ứng dụng phạm vi rộng của công ty.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13171&chnlid=20&t=pcolarticle