Ông nghè ông cống đi làm "ôsin"

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Họ dám tự nhận là ôsin cho dù đã là những “ông nghè, ông cống” ít nhiều tiếng tăm xứ Việt...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090130013748527P0C16/ong-nghe-ong-cong-di-lam-osin.htm