Ông Đào Xuân Hồng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom

Tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom, lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra ngày 18 và 19-6, 188 đại biểu chính thức đã tiến hành hiệp thương cử 63 cá nhân tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, ông Đào Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Mặt trận huyện nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Sông Thao

Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Mặt trận huyện nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Sông Thao

Các đại biểu cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu huyện đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 73 tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội. Ảnh: Sông Thao

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội. Ảnh: Sông Thao

Đại hội cũng đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024-2029 gắn với 6 nội dung, trong đó có: tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để MTTQ Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy tinh thần tự quản của nhân dân trong xây dựng khu dân cư đồng thuận đoàn kết, ấm no, hạnh phúc…

Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh chúc mừng ông Đào Xuân Hồng được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Sông Thao

Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh chúc mừng ông Đào Xuân Hồng được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Sông Thao

Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh cùng Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ đã chúc mừng các cá nhân được hiệp thương Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh yêu cầu Mặt trận các cấp của huyện cần tăng cường hoạt động gắn kết các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng khu dân cư và kịp thời tuyên dương nhân tố tiêu biểu. Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc…

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202406/ong-dao-xuan-hong-tiep-tuc-giu-chuc-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-huyen-trang-bom-8754538/