“Ôm” USD, nhiều âu lo!

    1 đăng lạiGốc

    Tỉ giá USD/VNĐ tiếp tục giảm, người dân có USD nên gửi ngân hàng hoặc chuyển sang tiền đồng rồi gửi tiết kiệm là an toàn nhất

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/232856.asp