Ốc cũng nhập của nước ngoài

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Có một thời người dân đồng bằng Bắc bộ nói chung và ngoại thành Hà Nội nói riêng từ đồng về nhà tiện xuống ao rửa chân tay mò một lúc cũng được mớ ốc. Cho vào chậu sành ngâm cho ốc nhả đất là buổi chiều có bát canh ngon lành. Thời ấy ốc sẵn nên người ta đã ví “Tiền chứ đâu phải vỏ hến (hoặc vỏ ốc)”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/169016